feature image

Storage refrigerators and freezers

icon

High quality materials and components

icon

Ready for intensive use in a catering, retail or home environment

icon

Easy to clean and maintain

icon

High energy efficiency

icon

Low noise level

icon

Very good value for money

Show All Showing 6 of 16

Filters

CC35DM-P600FDQ

Storage refrigerator
Dimensions (H x W x D): 1730x600x600mm
Gross capacity: 350 L
Inside temperature range: from -2 to +8 °C
Energy efficiency class: D
Refrigerant R600a

EAN: 4770104535093
Factory code:
CC35DM-P600FDQ0XX0ZZXSN6B

CC35DM-P6CBFDQ

Storage refrigerator
Dimensions (H x W x D): 1730x600x600mm
Gross capacity: 350 L
Inside temperature range: from -2 to +8 °C
Energy efficiency class: D
Refrigerant R600a

EAN: 4770104535109
Factory code:
CC35DM-P6CBFDQ0XXPPZXSN6B

CC29SM-T100FEQ

Storage refrigerator
Dimensions (H x W x D): 1450x600x650mm
Gross capacity: 270 L
Inside temperature range: from 0 to +8 °C
Energy efficiency class: E
Refrigerant R600a

EAN: 4770104219504
Factory code:
CC29SM-T100FEQAXXXXZXSNBB

CF22SM-T1000EQ

Storage freezer
Dimensions (H x W x D): 1450x600x650mm
Gross capacity: 215 L
Inside temperature range: -16 – -24 °C
Energy efficiency class: E
Refrigerant R600a

EAN: 4770104210518
Factory code:
CF22SM-T1000EQXXXXXZPSNBB

CC29SM-T1CBFEQ

Storage refrigerator
Dimensions (H x W x D): 1450x600x650mm
Gross capacity: 270 L
Inside temperature range: from 0 to +8 °C
Energy efficiency class: E
Refrigerant R600a

EAN: 47770104219511
Factory code:
CC29SM-T1CBFEQAXXPPZXSNBB

CF22SM-T1CB0EQ

Storage freezer
Dimensions (H x W x D): 1450x600x650 mm
Gross capacity: 215 L
Inside temperature range: from -16 to -24 °C
Energy efficiency class: E
Refrigerant R600a

EAN 4770104210525
Factory code
CF22SM-T1CB0EQXXXPPZPSNBB

Būtinieji slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės naudojimui, tad asmeniui atsisakius šių slapukų, mes negarantuojame tinkamo interneto svetainių veikimo. View more
Cookies settings
Sutikti
Privatumo & Slapukų politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Atnaujinta: 2020-08-17 PRIVATUMO POLITIKA Akcinė bendrovė “Snaigė” (toliau – Bendrovėyra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę https://snaigeprofessional.lt/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis. Šioje Privatumo politikoje mes aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkome Jūsų duomenis, kai naudojatės mūsų Svetaine. Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu laikantis šios Privatumo politikos. Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik šiai Svetainei. Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į kitas mūsų nenaudojamas ar nekontroliuojamas svetaines. Šioje Svetainėje esančios nuorodos nereiškia, kad patvirtiname ar peržiūrėjome tokias trečiųjų šalių svetaines. Duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:
 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
 2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
 3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ).
Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi BDAR, ADTAĮ, ERĮ, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.   Informacija apie Bendrovę: Akcinė bendrovė “Snaigė” Juridinio asmens kodas: 249664610 Adresas: Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva El. paštas: snaige@snaige.lt Tel. +370 315 56 206 https://www.snaige.lt/   Kokią informaciją apie Jus renkame? Renkame ir naudojame toliau nurodytą informaciją:
 1. Asmens duomenys
Kai naudojatės mūsų Svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus (toliau – Asmens duomenys), t. y. kai jūs savanoriškai pateikiate tokią informaciją, pvz., kai naudojatės tam tikromis mūsų paslaugomis, norite registruoti savo šaldytuvą SNAIGĖ ir gauti pagalbą bei reikalingą informaciją apie prietaisą, naudingų pasiūlymų bei patarimų, ir kt. Kai renkame Asmens duomenis, mes pateikiame nuorodą į šią Privatumo politiką.
 1. Naudojimo duomenys
Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį (toliau – Naudojimo duomenys). Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu. Kai naudojatės Svetaine mobiliuoju įrenginiu, Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip, pvz., naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, mobiliojo įrenginio unikalus ID, mobiliojo įrenginio IP adresas, operacinė sistema, naudojamos interneto naršyklės tipas, unikalus įrenginio identifikatorius ir kita diagnostiniai duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija, kuri renkama pasyviai naudojant įvairias technologijas, negali būti naudojama konkrečiai identifikuoti Jus. Ši Svetainė gali naudoti tokią informaciją ir susieti ją su kita informacija, kad galėtų stebėti, pavyzdžiui, bendrą Svetainės lankytojų skaičių, lankytojų skaičių kiekviename Svetainės puslapyje ir pan.
 1. Slapukų duomenys
Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų politikoje, pateiktą Svetainėje.   Kokiais tikslais renkami Jūsų asmens duomenys? Bendrovė Jūsų Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
 1. Jūsų šaldytuvo SNAIGĖ registracijos tikslais (užpildant registracijos formą);
 2. Susisiekimo su Bendrove (atsakymų į užklausas pateikimo) tikslais;
 3. Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Jūs duodate sutikimą naudoti Asmens duomenis šiuo tikslu.
Asmens duomenis naudojame įvairiais tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam tikru tikslu, tai mes galime naudoti šiuos duomenis remiantis tikslu, dėl kurio tokie duomenys buvo pateikti. Pavyzdžiui, jei susisiekiate su mumis el. paštu, mes naudojame jūsų pateiktus Asmens duomenis tam, kad atsakytume į Jūsų klausimą arba išspręstumėte problemą. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis Svetainės paslaugomis, mes naudosime Jūsų Asmens duomenis tam, kad suteiktume jums prieigą prie tokių paslaugų ir stebėsime Jūsų naudojimąsi tokiomis paslaugomis. Mes ir mūsų dukterinės įmonės (toliau – Susijusios įmonės) taip pat gali naudoti jūsų Asmens duomenis ir kitą neidentifikuojančią informaciją, surinktą per Svetainę, kad padėtų mums pagerinti Svetainės turinį ir funkcionalumą, geriau suprasti mūsų vartotojus ir pagerinti paslaugas. Mes ir mūsų Susijusios įmonės gali naudotis šia informacija bendraujant su Jumis dėl paslaugų suteikimo.   Kokie yra Jūsų pateiktų Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai? Jūsų pateikti Asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:
 1. Siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų šaldytuvo SNAIGĖ registracijos tikslais;
 2. Bendrovės teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)kai Asmens duomenys tvarkomi susisiekimo su Bendrovė tikslais (užpildant užklausos formą);
 3. Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
  Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome? Šaldytuvo SNAIGĖ registracijos tikslais renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys:
 1. Privalomi duomenys:
  • Vardas;
  • Pavardė;
  • Adresas;
  • Telefono ryšio numeris
  • pašto adresas;
 2. Registracijos formą pildančio asmens iniciatyva gali būti pateikiami tokie neprivalomi duomenys:
  • Amžius.
Susisiekimo su mumis tikslu renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys:
 1. Privalomi duomenys:
  • Vardas;
  • pašto adresas;
  • Telefono ryšio numeris;
 2. Užklausos formą pildančio asmens iniciatyva gali būti pateikiami tokie neprivalomi duomenys:
  • Kiti kontaktiniai duomenys;
  • Kita informacija.
Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai gautas Jūsų sutikimas, renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys:
 1. Vardas:
 2. Pavardė;
 3. Adresas;
 4. Telefono ryšio numeris;
 5. pašto adresas.
  Ar privalote mums pateikti Asmens duomenis? Informuojame, kad norėdami, jog atsakytume į Jūsų užklausas, ar norėdami užregistruoti Jūsų šaldytuvą SNAIGĖ ir gauti pagalbą bei reikalingą informaciją apie prietaisą, naudingų pasiūlymų bei patarimų, Jūs turite mums pateikti aukščiau nurodytus Asmens duomenis.   Iš kur gauname Jūsų duomenis (kokia duomenų kilmė)? Iš ko galime gauti Jūsų duomenis?
 1. Iš Jūsų tiesiogiai (Jums pateikiant duomenis per Svetainę);
 2. Iš Jūsų atstovo.
  Kiek laiko saugome Jūsų pateiktus Asmens duomenis? Bendrovė Jūsų duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja Bendrovės veiklą reguliuojantys teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato, per Svetainę Jūsų pateikti Asmens duomenys saugomi:
 1. tiesioginės rinkodaros tikslais – 5 (penkis) metus nuo sutikimo davimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo dienos;
 2. kitais atvejais (kai asmens duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose) Asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinės korespondencijos su Jumis dienos.
  Kam teikiame Jūsų asmens duomenis? Informacija, kurią pateikiate mums, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perkelta į kompiuterius, esančius už jūsų valstybės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų. Jei esate už Lietuvos Respublikos ribų, atkreipkite dėmesį, kad mes perkeliame tokius duomenis į Lietuvą ir juos tvarkome čia. Savanoriškai pateikdami mums Asmens duomenis, jūs sutinkate su jų naudojimu pagal šią Privatumo politiką. Informuojame, kad mes nesidalinsime Jūsų Asmens duomenimis su kitais be Jūsų leidimo, išskyrus šiuos atvejus:
 1. Paslaugų teikėjai
Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.
 1. Susijusios įmonės
Mes taip pat galime dalinti Asmens duomenimis su Susijusiomis įmonėmis tikslais, atitinkančiais šią Privatumo politiką.
 1. Verslo perdavimas
Vystydami savo verslą galime parduoti ar įsigyti verslą ar turtą. Bendrovės pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar panašaus įvykio atveju Asmens duomenys gali būti parduodamo turto dalis.
 1. Įstatymų reikalavimai
Mes galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jei nustatysime, kad toks atskleidimas yra pagrįstai būtinas, kad (a) atitiktų įstatymus; b) apsaugoti bet kurį asmenį nuo mirties ar sunkių kūno sužalojimų; (c) užkirsti kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui mūsų ar mūsų naudotojais; arba d) apsaugoti mūsų nuosavybės teises. Bendrovė Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai, arba tai būtina vienu iš šioje Politikoje nurodytų tikslų įgyvendinimui.   Europos Sąjungos reikalavimai Pateikdami savo Asmens duomenis per mūsų svetainę ir vadovaujantis BDAR, jūs turite šias teises:
 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.
Informuojame, kad nesutikdami su Bendrovės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/). Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (jei tokį davėte) tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Savo sutikimą galite bet kada atsiimti, pateikdami prašymą pašalinti iš mūsų adresų sąrašo parašius el. laišką adresu duomenuapsauga@snaige.lt  Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui. Kad galėtumėte įgyvendinti aukščiau paminėtas teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl BDAR teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Bendrovėje nėra nagrinėjami. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami:
 1. paštu duomenuapsauga@snaige.lt
 2. tiesiogiai atvykus į Bendrovės biurą adresu: Pramonės g. 6, Alytus.
 3. paštu adresu: Pramonės g. 6, Alytus.
Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams. Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:
 1. prašymas turi būti įskaitomas;
 2. prašymas turi būti pasirašytas;
 3. prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
 4. prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
 5. jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.
Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:
 1. Teikiant prašymą tiesiogiai atvykus į Bendrovės biurą: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Bendrovės darbuotojui;
 2. Teikiant prašymą paštu: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Teikiant prašymą elektroniniu paštu. Tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (išskyrus atvejus, kai atšaukiate duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis šioje Politikoje nustatyta tvarka).
Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Bendrovei tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums. Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti paštu arba tiesiogiai atvykti į Bendrovės biurą. Teikiant prašymą per atstovą, prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.   Pakeitimai Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje. Patariame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl įvykusių pakeitimų. Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta viršuje nurodytą dieną. Jei toliau naudojatės Svetaine po bet kokių šios Privatumo politikos pakeitimų ar pataisymų, laikoma, kad sutinkate su tokios patikslintos Privatumo politikos sąlygomis. Slapukų duomenys Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant šioje interneto svetainėje. Slapukais mes siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės veikimą bei analizuoti besilankančiojo įpročius, kad svetainių veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų besilankančiojo poreikius bei lūkesčius. Būtinieji slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės naudojimui, tad asmeniui atsisakius šių slapukų, mes negarantuojame tinkamo interneto svetainių veikimo. Duomenys apie naudojamus slapukus:
SLAPUKAS TIEKĖJAS PASKIRTIS TERMINAS
_gid Google analytics Slapukas yra skirtas interneto svetainės puslapio peržiūrų skaičiavimui Įėjimo į puslapį metu/ 1 diena
_ga Google analytics Slapukas yra skirtas interneto svetainės puslapio peržiūrų skaičiavimui Įėjimo į puslapį metu/ 12 mėnesių
_ga_HEM3PD8KTK Google analytics Slapukas yra skirtas interneto svetainės puslapio peržiūrų skaičiavimui Įėjimo į puslapį metu/ 12 mėnesių
eu_cookie_bar_block snaige.lt Slapukas yra skirtas interneto svetainės slapukų funkcijai aktyvuoti Įėjimo į puslapį metu/ 6 menesius
eu_cookie_bar snaige.lt Slapukas yra skirtas interneto svetainės slapukų funkcijai aktyvuoti Įėjimo į puslapį metu/ 6 menesius
wordpress_test_cookie snaige.lt Slapukas yra skirtas patikrinti ar yra palaikoma slapukų funkcija Įėjimo į puslapį metu/ 6 menesius
_wpdm_client snaige.lt Slapukas skirtas failų atsiuntimo valdymui Įėjimo į puslapį metu
_gat_gtag_UA_195029988_1 snaige.lt Slapukas yra skirtas interneto svetainės slapukų funkcijai aktyvuoti Įėjimo į puslapį metu
Save settings
Cookies settings